Belangrijke aankoop op de Wijngaardberg

Belangrijke aankoop in het natuurreservaat de Wijngaardberg

Begin januari heeft Natuurpunt een extra stuk natuur in Wezemaal veilig kunnen stellen voor de toekomstige generaties. En niet zomaar een stuk! Dankzij onderhandelingen zijn we met de vorige eigenaar tot een overeenkomst gekomen voor de aankoop van een belangrijk deel van de Wijngaardberg.

Tekstvak: Beukenbos op de Wijngaardberg (Foto Kevin Feytons)Het gaat over zo’n 15ha bos, gesitueerd aan de noordwestzijde van de Wijngaardberg. Dit bos ligt juist ten oosten van de dorpskern van Wezemaal en wordt aan de noordzijde begrensd door de Aarschotsesteenweg, aan de zuidzijde door de fruitbomen op het plateau en aan de westzijde door het Heilig Hartbeeld.

Voor de lokale mensen is dit beter gekend als ‘het beukenbos’, met o.a. de duivelsput en de steengroeve als belangrijke herkenningspunten.

Tekstvak: Situering van de nieuwe aankoop op de Wijngaardberg. De nieuwe percelen staan in het groen aangeduid. (Kaart Kevin Feytons)

De aankoop is echter nog maar een eerste stap in de bescherming van dit bos. Graag willen we dit verder laten ontwikkelen naar een inheems en gevarieerd bos. Een interessant bos is namelijk opgebouwd uit zowel zeer oude als jonge bomen, een struik- en kruidlaag, dood hout, gevarieerde bosranden en open plekken, … . We bekijken intern hoe we dit het best kunnen aanpakken.

We willen ook dat de mensen kunnen blijven genieten van dit stuk natuur. Zachte recreatie vinden we zeer belangrijk, al zal dit in sommige zones wat meer gekanaliseerd moeten worden om overrecreatie tegen te gaan.