Blogs

Zwerfvuilactie

Op zaterdag 19 maart organiseerde de gemeente Rotselaar een zwerfvuilactie. Met een bescheiden delegatie trokken we naar de Astridstraat om deze weer toonbaar te maken. We vulden met gemak 8 grote vuilniszakken. We vonden niet alleen drankverpakking en snoeppapiertjes, maar ook volle plastiek winkelzakken, vezelplaten, oude schoenen... Gelukkig werden we door vriendelijke buurtbewoners aangemoedigd. 

Onze gemeente liet ook haar waardering zien: er was koffie en koeken vóór het vertrek. Na het werk werden we bedankt met aperitief en een fijne attentie.

Natuurbeheer op de Wijngaardberg

Natuurpunt Rotselaar is reeds 25 jaar bezig met het behoud en herstel van de natuur op de Wijngaardberg. Dit gebeurt d.m.v. het aankopen en beheren van stukjes natuurgebied. Nadat een uitgebreid beheerplan is opgemaakt, en de overheid dit goedgekeurd heeft, ontvangt Natuurpunt een deel subsidies om het beheer mogelijk te maken. Hiervoor is er een grondige studie uitgevoerd, waarbij de potenties bekeken worden op het terrein, ahv kaartmateriaal en historische waarnemingen.

Nieuw natuurbeleid onaanvaardbaar

De Vlaamse administratie wil de aankoop en het beheer van natuurgebieden drastisch hervormen. Maar de plannen die nu voorliggen, betekenen de doodsteek voor de huidige aanpak van erkende natuurgebieden en van het aankopen van lokale, kleinere gebieden door afdelingen en beheerteams. Natuurpunt verzet zich hier hevig tegen en rekent erop dat minister Schauvliege de voorstellen radicaal omgooit.

Hoe is de Wijngaardberg echt ontstaan?

Het Hageland vormt een natuurlijk landschap van heuvels en dalen, met als meest markante voorbeelden de evenwijdige noordoost-zuidwest gerichte heuvelruggen van de Middelberg, de Wijngaardberg en de Beninksberg. De heuveltoppen zijn verstevigd door ijzerzandsteen, en het is deze combinatie van berg en steen die het Hageland zijn identiteit verleent. Een dergelijk karakterlandschap moet begrepen worden; om zijn ontstaan te verklaren nemen wij een duik in de geologische geschiedenis.

Toost op 2015 en ons zilveren jubileum

25 jaar geleden sloegen enkele enthousiastelingen de handen in elkaar om de Wijngaardberg te beschermen: de voorloper van Natuurpunt Rotselaar was geboren. Dankzij hen zijn we kunnen uitgroeien tot een actieve vereniging, die de natuur op vele gebieden een stem geeft. Bij onderhandelingen, op info-momenten of in de natuurgebieden: natuurpunters blijven meer dan nodig. Daarom: voor ieder van onze leden, wensen we dat ze kunnen genieten van al dat moois. Voor al wat groeit en bloeit, wensen we steeds betere bescherming.

Wijngaardberg: natuurmonument met Europese waarde

Van alle Hagelandse ijzerzandsteenheuvels is de Wijngaardberg één van de weinige die relatief gaaf is bewaard gebleven. Anders dan zijn Rotselaarse lotgenoten de Middelberg en de Heikantberg is hij gevrijwaard van bebouwing en verkavelingen. In de jaren ’50 van de vorige eeuw werd het tot dan toe met bos en heide begroeide plateau wel verregaand ontgonnen voor de perziken- en pruimenteelt. Natuurwaarden met bos en heide bleven vooral bewaard op de scherpe noordhellingen van de heuvel.

Pagina's

Abonneren op RSS-blogs