Blogs

5 oktober Symposium en wandelingen: Wijgaardberg, natuurgebied van Europees belang.

"Natuur en Erfgoed" is een afdeling binnen Natuurpunt Oost-Brabant, die werkt rond de vele monumenten die zich bevinden in onze natuurgebieden. Samen organiseren we op 5 oktober 2014 een grote activiteit rond de combinatie erfgoed en natuur, een onderwerp waar in heel Vlaanderen intensief wordt op ingezet door Natuurpunt. Immers, heel wat erfgoed ligt in natuurgebied. Er wordt bekeken hoe erfgoed in gevoelig natuurgebied te ontsluiten en hoe zowel natuurwaarden als erfgoedwaarden tot hun recht kunnen komen.

LIFE Hageland op volle toeren

Begin september 2012 is het project LIFE Hageland van
Natuurpunt van start gegaan. Met dit project wil Natuurpunt met
de hulp van Europese subsidies, de natuur in het Hageland een
extra steuntje in de rug geven gedurende zes jaar. Met het
beschikbare budget worden de bestaande natuurgebieden verder
uitgebreid, om grotere en aaneengesloten gehelen te creëren. Dit
is cruciaal aangezien de Vlaamse natuur zo versnipperd is en
haar natuurwaarden op termijn dreigt te verliezen. Verder wordt er

Pagina's

Abonneren op RSS-blogs