Tochtje op de grens met Tremelo.

Laekdal

Eind september. Prachtig fietsweer. Ik sta bij Ninde op het fietspad aan de rechteroever van de Dijle op het brugje boven het beekje dat  in de Dijle stroomt. Een klein beekje dat amper water bevat, of is het een riool? En toch is dit een rivier, de Laak, die in de toekomst, weer zal vloeien zoals bij het begin van vorige eeuw.

De huidige bedding van de Laak ligt in een valleistrook van de Demer. Van Aarschot tot Begijnendijk delen Demer en Laak dezelfde vallei. Daarna volgen ze elk hun eigen vallei naar de Dijle. De Demer schuurde zo'n 10.000 jaar geleden de Laakvallei uit, om 5.000 jaar door zijn huidige vallei te stromen.

De Laak speelde steeds een belangrijke rol bij de valleibewoners. Via 't Saske in Aarschot werd de Demer bij hoogwater ontlast en werd de watermolen aan de Veldonkhoeve in Tremelo, net over de grens met Rotselaar, gevoed. Overstromingen zorgden voor bemesting van het omliggende land. Maar in 1974 met het rechttrekken van de Demer en het verhogen van de dijken, kreeg de oude Demerarm geen water meer en kwam enkel nog afvalwater in de Laak terecht, zodat de Laak zijn natuurlijk karakter verloor en vaak wordt gezien als een open riool. Momenteel is er een sigmaplan uitgewerkt om de vallei van Demer en Laak in te richten, met zorg voor waterberging, natuur en recreatie.

In de vallei, op de grens tussen Werchter en Tremelo, liggen gelukkig nog pareltjes van natuurgebieden. Zo ligt Het Laekdal in de groene corridor tussen het Demer- en Dijlegebied. De open ruimte van het beeklandschap is een aaneensluiting van hooilanden, weilanden en broekbossen. De beheerwerken en doelstellingen verschillen dan ook van stuk tot stuk. 

De komgronden links en rechts van de Laak zijn de natuurlijke overstromingsgebieden van de beek die kunnen benut worden om overtollig water op te vangen. Bij hoog water wordt de Dijle tot daar opgestuwd en bewijzen de gronden hun nut, want dankzij het natuurlijk bergingsvermogen van de vallei worden woongebieden van waterellende gespaard. In de moerassige valleigronden, zoals bijvoorbeeld in de Putten van Fonteyn, werd vroeger turf gestoken. Op oude kaarten is te zien dat het een oude meander van de Demer moet geweest zijn.

Meer info: natuurpunttremelo.be